• 368.005, VL Diskrete Strukturen, Manuel Kauers, 2021W (2021W368005)
  • 368.006, UE Diskrete Strukturen, Wolfgang Windsteiger, 2021W (2021W368006)
  • 368.007, UE Diskrete Strukturen, Wolfgang Windsteiger, 2021W (2021W368007)
  • 368.008, UE Diskrete Strukturen, Jakob Moosbauer, 2021W (2021W368008)
  • 368.009, UE Diskrete Strukturen, Jakob Moosbauer, 2021W (2021W368009)
  • 368.010, UE Diskrete Strukturen, Clemens Hofstadler, 2021W (2021W368010)