• 314.406, UE Exercises in Physics for Biological Chemistry, Lukas Lehner / Simona Bauer-Gogonea, 2024S (2024S314406)
  • 314.443, UE Exercises in Physics for Biological Chemistry, Lukas Lehner / Simona Bauer-Gogonea, 2024S (2024S314443)
  • 314.444, UE Exercises in Physics for Biological Chemistry, Simona Bauer-Gogonea / Lukas Lehner, 2024S (2024S314444)